Tips voor het opvoeden van uw hond, belonen en bestraffen

Het opvoeden van uw hond begint met enkele basis regels:

 Positieve beloning

Dit begrip wijst erop dat je iets toevoegt wat je hond graag zou willen hebben of aangenaam vindt. Zo wordt het waarschijnlijker dat je hond het gedrag dat hij op dat moment tentoonstelt voortaan vaker zal vertonen. Wanneer je je hond bijvoorbeeld een snoepje geeft omdat hij  zijn lijn losjes laat hangen dan werk je met positieve versterking. De hond leert iets doordat een bepaald gedrag wordt beloond en wordt de opvoeding van uw hond daarbij beinvloedt. Dat motiveert hem om het gedrag nog eens of meerdere malen te vertonen. Wat voor soort beloning het meest geschikt is voor de training en hoe je de juiste beloning kunt vinden voor jouw hond wordt later besproken.

 Positieve versterking

Positieve versterking is de doeltreffendste leermethode, omdat de hond op die manier wordt gemotiveerd om geconcentreerd en actief mee te werken en het vertouwen in zijn baasje wordt versterkt. Van hem krijgt de hond immers een beloning. De mens is hier geen bestraffer maar maakt de hond gelukkig en schept zo een aangename sfeer waarin de hond opgevoed wordt zonder angst hoeft te hebben en veel kan leren.

Leren via positieve versterking is daarom veel minder belastend voor hond en mens. En dat is een bijkomende factor waarom oefeningen op deze manier sneller en beter worden aangeleerd dan met andere methoden. Bovendien is er ook een aangenaam psychologisch  effect aan menselijke zijde, de mens ervaart zijn hond als een verwachtingsvolle partner die gemotiveerd meewerkt. Daardoor groeit ook het vertrouwen in de hond en vermindert de stress in netelige situaties.

 

 Negatieve beloning

Met negatieve beloning wordt bedoeld dat je je hond voor zijn gewenste gedrag beloont door hem te verlossen van iets onaangenaams. Zo moet het waarschijnlijker worden dat hij het beloonde gedrag voortaan vaker zal vertonen. Bij sommige honden kan de grote onzekerheid of zelfs regelrechte angst voor andere honden tot uiting komen in agressie aan de lijn. Bij hen kan bijvoorbeeld de strategie van de negatieve beloning tijdens de training op een zinvolle manier worden gebruikt. Met die strategie kun je zo,n hond bij rustig gedrag  belonen door hem weg te halen uit een stresssituatie en hem dus niet meer met die ene hond te confronteren. De hond zal het in zo,n situatie meestal als een beloning beschouwen om de viervoeter die hem angst in boezemt niet meer frontaal te hoeven tegen komen. Om de strategie van negatieve beloning te kunnen toepassen is het essentieel dat de hond aanvankelijk iets onaangenaams ervaart.

 

 Positieve bestraffing

Het begrip positieve bestraffing klinkt, puur taalkundig, eigenlijk absurd maar betekent gewoon dat door iets onaangenaams toe te voegen een bepaald gedrag minder waarschijnlijk zal voorkomen. Het gebruik van een prikkelband is een voorbeeld van positieve bestraffing. Op het moment dat de lijn gespannen is, trekt de prikkelband samen en boort de metalen punten in de hals van de hond waardoor hij pijn krijgt. De hond moet de boodschap krijgen, als je aan de lijn gaat trekken levert dit onaangename gevolgen voor je op,.Ook de al vermelde ruk aan de lijn is een voorbeeld van positieve bestraffing. Gaandeweg kan er een gewenningseffect optreden en raakt de hond zo afgestompt  dat de ruk hem niets meer uitmaakt. De reactie daarop is een nog hardere ruk aan de lijn of een scheldtirade. De spanning in zo,n situatie is voor zowel de mens als de hond enorm groot. Door de stress raakt de hond steeds meer uit zijn concentratie en maakt hij steeds meer fouten. Dit wordt een vicieuze cirkel die niet fijn is voor mens en hond.