Hond en baas

Een gezonde relatie tussen hond en baas.

Realiseer je voordat je aan de training begint dat jij degene bent die het meeste werk zal moeten doen. Jij en je hond zijn een team en jij bent de trainer. Hoe succesvol je daarin zult zijn hangt ook af van het feit of je bereid bent je eigen gedrag ter discussie te stellen, te relativeren en tot slot zelfs te veranderen. Elke training wordt makkelijker als de leden van het team beter op elkaar zijn ingespeeld.

Hoe beter de samenwerking russen mens en hond verloopt, des te groter en constanter zijn ook de successen. Vandaar dat niet alleen de hondentraining een rol speel maar ook het feit of jij en je hond een goed team zijn, of hond en baas elkaar voldoende vertrouwen en veel dingen samen doen.

Alleen wanneer jullie vaak op verschillende gebieden met elkaar bezig zijn, kunnen jullie succesvol trainen. Met een trekkende of agressieve hond naast je aan de lijn voel je je niet meteen de baas van een winning team, maar aan die situatie kan je iets veranderen. Je moet een manier bedenken om je hond duidelijk te maken wat je van hem wilt en wie de baas is. Dit moet je doen op een manier die voor hem rechtvaardig is. Toon hem dat hij zich ook op een andere manier kan gedragen en stimuleer dat bij hem. De ontwikkeling van zo’n strategie is een onmisbaar hulpmiddel en wordt hier omschreven. Het doorzettingsvermogen en de wil om te veranderen moet je zelf meebrengen.

 

Een hond opvoeden lukt niet zonder een beetje theorie. Met de juiste instelling en de gepaste kennis over hoe en waarom iets op een bepaalde manier werkt zal het duidelijk zijn dat het trainen makkelijker zal gaan. Dit is vooral belangrijk omdat hier alleen maar voorbeeld situaties zullen worden omschreven. Maar jij en je hond vormen een heel individueel team. Om de training precies op jullie situatie en het specifieke karakter van je hond  te kunnen afstemmen heb je deze theorie en achtergrondinformatie nodig.